Стандарт блискавкозахисту виробничих споруд

By Немченко Лілія 12 років ago
Home  /  Статті  /  Стандарт блискавкозахисту виробничих споруд

В Україні з 1 січня 2009 року на заміну РД 34.21.122 «Інструкція з облаштування блискавкозахисту будинків і споруд» було введено

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блисковкозахисту будівель і споруд». Про організацію роботи з виконання вимог цього ДСТУ нашому журналу розповів головний інженер сектору активних і пасивних систем протипожежного захисту Головного управління МНС у Львівській області Володимир ПАВЛИШИН.

Всім відомо, які наслідки несе ураження блискавкою — це пожежі та механічні ушкодження, травми, загибель людей і тварин, пошкодження електричного й електронного устаткування. Також наслідками удару можуть бути вибухи, виділення радіоактивних і отруйних хімічних речовин, а також бактерій та вірусів. Удари блискавки особливо небезпечні для електронних систем. Саме тому при перевірці об’єктів представники Держпромнагляду постійно звертають увагу на забезпечення будівель, споруд системами блискавкозахисту.

Об’єкти блискавкозахисту

Класифікація об’єктів блискавкозахисту базується на ступені небезпеки ударів блискавки для самого об’єкта та його оточення.

Об’єкти поділяються на звичайні та спеціальні.

До звичайних об’єктів належать: будівлі промислових підприємств, тваринницьких і птахоферм, житлові і адміністративні будівлі, споруди банків, страхових компаній, дошкільних установ, шкіл, лікарень, музеїв, спортивні споруди тощо.

До спеціальних належать об’єкти, які становлять небезпеку для оточення: нафтопереробні підприємства, заправні станції, підприємства з виробництвом і зберіганням вибухових речовин, хімічні заводи, біохімічні фабрики та лабораторії; електростанції, підстанції та лінії електропередавання, засоби зв’язку, будівлі висотою понад 60 м, будови.

ПЗІП

Блок захисту від імпульсних перенапруг
в головному розподільчому щиті

Система блискавкозахисту будівель та споруд включає захист від прямих ударів блискавки та захист від вторинних дій блискавки. В загальному випадку частина струму блискавки протікає по елементах системи внутрішнього блискавкозахисту.

Новий стандарт в дії

Вимоги ДСТУ Б В.2.5-38:2008 розповсюджуються на проектування, будівництво, реконструкцію та експлуатацію систем блискавкозахисту всіх видів будівель, споруд і промислових комунікацій незалежно від відомчої належності та форми власності. У разі, коли вимоги галузевих нормативних документів є більш жорсткими, ніж у цьому документі, при розробленні блискавкозахисту рекомендується виконувати галузеві вимоги. Так само рекомендується діяти, коли вимоги ДСТУ не можна сумістити з технологічними особливостями об’єкта, який захищається. Використані засоби й методи блискавкозахисту вибираються, виходячи з умови забезпечення необхідної надійності. При розробці проектів будівель, споруд і промислових комунікацій, окрім вимог ДСТУ, враховуються додаткові вимоги до виконання блискавкозахисту  згідно з іншими діючими нормами, правилами, інструкціями та державними стандартами.

В цьому стандарті при нормуванні блискавкозахисту за вихідне прийнято положення, що будь-який його пристрій не може запобігти розвитку блискавки. Застосування стандарту при виборі системи блискавкозахисту істотно знижує ризик збитку від удару блискавки. Тип і розміщення пристроїв блискавкозахисту приймаються на стадії проектування нового об’єкта. Це полегшує розроблення та виконання пристроїв блискавкозахисту, суміщених з самою будівлею, дозволяє поліпшити її вигляд, підвищити ефективність блискавкозахисту, мінімізувати його вартість і трудовитрати.

Новий стандарт має певні нововведення — наприклад, щодо термінів експлуатації систем блискавкозахисту.

Як обраховується рівень блискавкозахисту

Рівень блискавкозахисту (РБЗ) пов’язаний із заздалегідь встановленими параметрами струму блискавки та імовірністю того, що ці параметри не перевищуватимуть природних параметрів струму. У цьому стандарті передбачено чотири рівні блискавкозахисту (І, ІІ, ІІІ, ІV). Для кожного РБЗ встановлені максимальні і мінімальні фіксовані параметри струму блискавки. Максимальні значення використовуються для розрахунків перерізу провідників; товщини металевої покрівлі і корпусів резервуарів, які можуть мати контакт з блискавкою; номінального розрядного струму пристрою захисту від імпульсної перенапруги, призначеного для обмеження перехідних перенапруг та відведення імпульсного струму. Мінімальні значення амплітуди струму блискавки використовуються для встановлення радіуса фіктивної сфери, за допомогою якої може проводитись розрахунок блискавкоприймачів і визначатися зона блискавкозахисту.

Роль органів державного нагляду у впровадження систем блискавкозахисту

Органи державного нагляду діють тут у таких напрямах:

  • перевіряють діючі об’єкти;
  • пропонують їх власникам обладнати будівлі системою блискавкозахисту, якщо таких систем немає;
  • пропонують власникам будівель провести модернізацію застарілих систем блискавкозахисту.

За результатами перевірки об’єкта орган державного нагляду видає приписи. Якщо не виконуються вимоги припису, може запроваджуватися заходи аж до закриття об’єкта. У приписі фахівці державного пожежного нагляду пропонують власнику об’єкта звернутися до організації, яка має ліцензію на виконання проектних та монтажних робіт з обладнання об’єкта системою блискавкозахисту. Розроблений проект погоджують в Головному управлінні МНС в області. Після цього замовник спільно з ліцензованою організацією або проектантом подає в орган державного пожежного нагляду повідомлення про те, що він розпочинає роботи на об’єкті. Після провадження робіт створюється комісія, до складу якої входять представники замовника, проектанта, організації, яка обслуговуватиме систему блискавкозахисту на об’єкті, та представник органу держпожежнагляду. Після прийняття в експлуатацію власник об’єкта подає до органу держпожежнагляду пояснювальну записку з описом схеми зони блискавкозахисту та робочі креслення системи блискавкозахисту.

Перевірка систем блискавкозахисту

Перевірка систем блискавкозахисту об’єкта проводиться щороку перед початком грозового сезону, а також позачергово після сильних буревіїв, ураганів або грозових дощів. При перевірці ми вимагаємо у власника всі необхідні документи. Перевірка повинна оформлятися актами. Головне управління МНС звертає особливу увагу на якість виконання робіт з монтажу блискавкозахисту — в першу чергу, на об’єктах Чемпіонату Євро-2012. Торік нам довелося навіть анулювати ліцензію однієї з проектних організацій за неякісне виконання робіт з монтажу систем блискавкозахисту.

Як вибрати систему блискавкозахисту

Система захисту від прямих ударів блискавки вибирається таким чином, щоб максимально використовувалися природні блискавковідводи. Якщо ж рівень забезпечуваного ними захисту є недостатнім, то слід забезпечити їх комбінацію зі спеціально встановленими блискавковідводами. В загальному випадку вибір місць встановлення та параметрів блискавковідводів має проводитися за допомогою відповідних комп’ютерних програм, здатних прогнозувати зони захисту або імовірність прориву блискавки до об’єкта чи групи об’єктів. За інших рівних умов висоту блискавковідводів можна знизити, якщо замість стрижньових конструкцій застосовувати тросові, особливо при їх підвішуванні по зовнішньому периметру об’єкта.

Записала Інна Борисова

БЛИСКАВКОЗАХИСТ ВІД FRT GROUP

Компанія FRT group виконує роботи з блискавкозахисту, заземлення, захисту обладнання від комутаційних та імпульсних перенапруг. Ми пропонуємо високотехнологічні рішення для житлових і офісних будівель, готельно-ресторанних комплексів, промислових підприємств, енергетичних об’єктів, банків, підприємств нафтогазового комплексу та об’єктів зв’язку.

Традиційно технологічні рішення, покликані захищати будівлі та обладнання від руйнівних проявів блискавки, поділяють на зовнішній та внутрішній блискавкозахист.

Система зовнішнього блискавкозахисту забезпечує ефективний захист від прямого удару блискавки. Су часні інженерні рішення дозволяють організувати систему зовнішнього блискавкозахисту непомітно, не порушуючи архітектуру будівлі. Якісно виконана система за землення – запорука правильної та надійної роботи обладнання. Для організації системи заземлення фахівці FRT group використовують високоякісні ма теріали та удосконалені технології монтажу.

Система внутрішнього блискавкозахисту (захисту обладнання від імпульсних перенапруг) захищає електричне та електронне обладнання в найекстремальніших умовах. Правильно спроектована та встановлена система здатна нейтралізувати будь-які імпульсні перенапруги: вторинні прояви блискавки, а також перенапруги, які виникають під час комутацій в електромережі.

Для надійного захисту від внутрішніх перенапруг ми пропонуємо унікальне обладнання ТМ Citel, яке не має світових аналогів завдяки використанню VG-технології.  Унікальність обмежувачів перенапруги Citel полягає у поєднанні всі трьох класів захисту в одному корпусі та відсутності струмів витоку й супроводжуючих струмів.

FRT group пропонує найкраще обладнання для блискавкозахисту від європейських виробників, яке сертифіковане в Укра їні та має відмінні робочі показники.

Своїм клієнтам ми завжди про понуємо найбільш раціональне, технічно обгрунтоване та економне рішення для кожного конкретного випадку.

Працювати з нами зручно тому, що FRT group виконує комплекс послуг – обстеження об’єкта, проведення вимірювань власною електротехнічною лабораторією, професійне консультування, проектування, забезпечення необхідними матеріалами та обладнанням, якісний монтаж, узгодження в державних контролюючих органах, введення об експлуатацію, його паспортизацію, гарантійне й технічне обслуговування.

Індивідуальний підхід, безпека, надійність, гнучка цінова політика, відповідальність, професіоналізм – головні принципи роботи FRT group.

Category:
  Статті
this post was shared 0 times
 000
About

 Немченко Лілія

  (16 articles)